Kategori Dealer Public Gold Dan Kelebihanya

Tags: , ,

Terdapat 3 kategori Dealer yang ditawarkan oleh Public Gold

Untuk mendaftar sebagai dealer, anda hanya perlu membuat belian minimum Emas atau Perak atau kedua-duanya sekali dalam amaun minimum yang telah ditetapkan, dan ianya perlu dibuat dalam satu belian.

 • Normal Dealer – Belian Minimum RM 20,000
 • Priority Dealer – Belian Minimum RM 100,000
 • Master Dealer – Perkenalkan 5 orang Prority Dealer sahaja.

Normal Dealer anda perlu membuat belian minima RM 20,000 dalam satu resit dan kelebihannya ialah :

 • Setiap kali membuat belian anda akan dibayar komisyen 1%
 • Bila anda membuat jualan semula ke Public Gold, anda akan dibayar komisyen 0.5%
 • Jika ada dealer yang anda perkenalkan, setiap kali mereka membuat belian, anda akan menerima komisyen 0.2%

Priority Dealer anda perlu membuat belian minima RM 100,000 dalam satu resit dan kelebihannya ialah :

 • Setiap kali membuat belian anda akan dibayar komisyen 1.5%
 • Bila anda membuat jualan semula ke Public Gold, anda akan dibayar komisyen 0.5%
 • Jika ada dealer yang anda perkenalkan, setiap kali mereka membuat belian, anda akan menerima komisyen 0.5%

Master Dealer anda perlu perkenalkan 5 orang Prority Dealer dan kelebihannya ialah :

 • Setiap kali membuat belian anda akan dibayar komisyen 2%
 • Bila anda membuat jualan semula ke Public Gold, anda akan dibayar komisyen 0.5%
 • Jika ada dealer yang anda perkenalkan, setiap kali mereka membuat belian, anda akan menerima komisyen : 1% Normal Dealer, 0.5% Priority Dealer, 0.1% Master Dealer

Leave a Reply

CommentLuv badge