Archive for October, 2009

Strategi Bisnes Manchester United

Saturday, October 17th, 2009

Sebenarnya tidak pun merancang untuk membeli buku ini terlebih dahulu tetapi disebabkan oleh faktor penjenamaan Manchester United (MU) yang begitu terkenal sekali menyebabkan saya membeli juga buku ini. Seperti apa yang terkandung di bab akhir buku ini menyatakan bahawa MU telah pun memastikan bahawa para peminat mereka telah membeli jenama MU terlebih dahulu sebelum menjual […]